Alder er ikke et spørgsmål om år, men om sindstilstand. (Douglas McArthur).
Axeltorv Fysioterapi / Artikler fra Axeltorv Fysioterapi / Alder er ikke en undskyldning

Alder er ikke en undskyldning

Alder er ikke et spørgsmål om år, men om sindstilstand
                                                                      (Douglas McArthur)  

 
Det er ikke en sygdom at blive ældre, men det er ej heller nogen hemmelighed, at der sker en aldersbetinget svækkelse af vores kroppe, jo ældre vi bliver.  

Principielt topper menneskets kropslige fysik i 20-30 års alderen, og herefter sker der gradvist en fysisk svækkelse af kroppen.  

Vores kondition bliver dårligere med årene, idet vores evne til at optage ilt i kroppen falder med alderen. Kondition er et udtryk for, hvor hurtige vi er til at optage ilt og fordele ilten til musklerne i kroppen. Med alderen bliver vores væv mindre elastisk, hvilket nedsætter evnen til at transportere ilten rundt i kroppen, og med alderen bliver vores hjerte større og slappere, hvilket bevirker, at vi får sværere ved at pumpe blodet rundt i kroppen.  

I det store træk sker der et fald på 30 procent i konditionen fra 20 til 60 års alderen, og en 75-årig vil typisk have en kondition, der er halv så god som en 20-årigs.  

I takt med at alderen stiger, går det også ned ad bakke for musklerne - uanset om man træner eller ej. En 80-årig har mellem 20-50 procent mindre muskelmasse end en 30-årig, fordi antallet af muskelfibre simpelthen falder. Det betyder dog ikke, at vi bare skal sætte os ned og give op. Dette vil jeg komme ind på senere i artiklen.

Såfremt man som ældre skulle være så uheldig at blive ramt af en sygdom (influenza, opkast, diarré osv.) vil de ovenstående, aldersbetingede svækkelser af kroppen bevirke, at man har behov for længere tid til at komme sig ovenpå sygdommen. En simpel forkølelse vil for den yngre tage få dage at komme sig over, hvor man som ældre ikke har de samme fysiske ressourcer at trække på, og forkølelsen vil derfor vare længere tid. Man vil som ældre eventuelt også kunne føle sig meget mere medtaget, end man husker fra tidligere. 
Men når det er sagt – så er der ingen grund til at benægte, at motion og specifik træning kan være en hjælp og til tider en nødvendig aktivitet. 

For selvom man er oppe i årene, kan man stadig forbedre sin kondition betydeligt. Såfremt man begynder at træne som 60-årig, kan konditionen nå det niveau, man havde i 50 års alderen. Jo dårligere konditionen er som udgangspunkt, jo mindre fysisk aktivitet og træning skal der til for at øge konditionen. 

Ligeledes har studier vist, at hvis man som ældre begynder med systematisk og målrettet muskelstyrketræning, bliver man stærkere - ikke så stærk som da man var ung, men stærk i forhold til sin alder. Og hører man til den svageste gruppe, kan det for eksempel betyde, at det bliver lettere at rejse sig fra en stol eller bære varerne hjem fra supermarkedet. 


går du og falder - Axeltorv FysioterapiJo ældre man bliver, og svagere man er – des større risiko er der for at falde. Det er heldigvis langt fra alle fald hos ældre, der medfører fysiske skader. Faktisk har undersøgelser vist, at det kun er 20 procent af ældre, der efter et fald har behov for medicinsk assistance. Og kun 5 procent som får alvorlige skader efter et fald, hvor alvorlige skader er brækkede arme, ben eller hovedtraumer. 

Et fald for en ældre person – er aldrig bare et fald. Ofte kan dette fald sætte en frygt i den pågældende person for et gentagent fald, hvilket kan bevirke, at den ældre ikke har motivation for at bevæge sig i hverdagen. Dette kan resultere i, at den ældre immobiliserer sig selv, og når man nedsætter aktivitetsniveauet, øges risikoen for fald.

Et nedsat aktivitetsniveau bevirker ligeledes, at man ikke får trænet sin kondition samt øget muskelstyrken, hvilket ligeledes kan have en negativ effekt på kroppen. 
Ved et kig på ”Den onde fald-frygt spiral” kan det ses, at et nedsat aktivitetsniveau får spiralen til at spinde i den forkerte retning. Ved immobilisering, øges risikoen for fald – man udvikler en frygt for fald, hvilket kan give en dårlig gangfunktion – hvilket yderligere øger frygten for et fald osv. Se figuren.
Faldspiral, Axeltorv Fysioterapi

Et dansk studie med 85-årige kvinder har vist, at kun én times ugentlig fysisk aktivitet i otte måneder kan forbedre konditionen med 18 procent, og tilsvarende vil systematisk og målrettet muskelstyrketræning bevirke, at man bliver stærkere i både arme og ben. En forbedret kondition og en øget muskelmasse vil have en positiv effekt på balancen, og risikoen for fald vil kunne nedsættes.


Hos Axeltorv fysioterapi vil vi kunne hjælpe dig med et specialtilpasset træningsprogram, som er tilrettet lige præcis dit behov. Ydermere har vi adskillige hold med hver deres fokus, som afholdes flere gange om ugen.

 

God træning
 
 
Husk:
Alder er ikke et spørgsmål om år, men om sindstilstand (Douglas McArthur)
Alder er ikke en undskyldning for motion. Axletorv Fysioterapi
Alder ingen hindring, Axeltorv Fysioterapi
Træning Axeltorv Fysioterapi
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22