Axeltorv Fysioterapi / Artikler fra Axeltorv Fysioterapi / Sommer og Sundhedsantropologi

Sommer og Sundhedsantropologi

Bodil Rømer, fysioterapeut og sundhedsantropologStort tillykke til Bodil, som nu kan kalde sig Sundhedsantropolog!
 
            Sundheds… hva’ for noget?
 
 
Bodil fortæller: Antropologien betyder i bredeste forstand - læren om mennesket.
 
Særpræget ved antropologi er, at det handler om læren om mennesket i dets relation til andre.
 
Antropologi kan være bredt, og jeg har derfor i min uddannelse valgt kun at lære om den del af antropologien, der handler om sundhed. Sundhedsantropologi handler om, hvordan mennesket opfatter, erfarer og agerer i forhold til sygdom, sundhed, liv og død i relation til andre og til samfundet.
For eksempel er der forskel på, hvordan en person fra Finland udtrykker sine sygdomssymptomer, og hvordan en person fra Brasilien fortæller om sine symptomer.
Sundhedsantropologien handler ikke kun om kultur og sociale forhold, men kan også bruges til at kaste lys over menneskets hverdagsliv og dets udfordringer med sundhed og sygdom.
Eksempelvis kan man se på, hvordan livet opfattes og ændres, når man skal leve med en diagnose eller en kronisk sygdom; så som KOL, parkinsonisme, fibromyalgi, diskusprolaps m.m.
 
Sundhedsantropologi bruges til at forklare og forstå den verden, vi lever i. Ønsker man at ændre på livet eller situationen, er man nødt til at være bevist om sin situation og kontekst, førend man kan ændre på den.
Det er ikke alle situationer, vi kan ændre på, men bliver situationen bevidstgjort, kan den være nemmere at forholde sig til.
 
Den 13. juni 2016 blev jeg færdig med min master i sundhedsantropologi og kan nu kalde mig sundhedsantropolog.
Jeg har i min masteropgave skrevet om Foreningen Team Tvilling. Foreningen Team Tvilling er en forening, hvor personer med et handicap og personer uden et handicap er fælles om en sportsaktivitet.
Foreningen Team Tvilling har været så venlig at lade mig udøve mit feltarbejde hos dem, og jeg har brugt deres forening som eksamensforsøgskanin - og som et bevis over for Københavns Universitet, at jeg kan forklare og beskrive, hvad der er på spil i den sociale kontekst og i relationen mellem deltagerne i Foreningen Team Tvilling.
Titlen på min opgave er: En krammeklub med et løbeproblem.
 
 
Sommer 2016 hos Axeltorv Fysioterapi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi glæder os til efteråret som byder på opstart af bl.a. følgende:
GLA:D-hold * Nakke/Skulder-hold * Ryg-hold * Mor og Baby-hold.
 
Alle hold kan tilmeldes via Lene på kontoret, telefon 4921 8022
 
 
Masser af sommerhilsner fra alle os på Axeltorv fysioterapi.
Axeltorv Fysioterapi
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22