Udspænding

Udspænding - Axeltorv FysioterapiSkal, skal ikke ...
I nogle år har der været en stigende tendens til, at folk tager udspænding i forbindelse med træning mindre og mindre seriøst. "Det virker jo alligevel ikke", synes at være den generelle holdning.

Men er det nu også sandt?
Kan der alligevel være en god grund til at bruge et par minutter på at strække ud?
 

STRÆK OG FORSKNING:
Forskning har ikke bevist, at udspænding forebygger skader i muskelvæv. Ej heller påvirkes muskelømhed efter træning. Forskningen har til gengæld vist, at udstrækning påvirker vævets elasticitet, og at skader i sener og ledbånd ad denne vej kan forebygges.

ALDER:
Fleksibiliteten nedsættes i nogle led med over 50 pct. gennem livet, sandsynligvis fordi bindevævet bliver stivere. Forskning viser, at aldersbetinget stivhed kan forebygges ved hjælp af daglige bevægelighedsøvelser. Når kroppen er fleksibel, nedsættes risikoen for skader, og når leddene bevarer fuld bevægelighed, bliver dagligdags aktiviteter nemmere.
Et forskningsstudie har vist, at ældre kvinder nedsætter faldrisikoen ved at udføre daglige udspændingsøvelser for hofterne.
Mon ikke det også gælder for mænd???

KROPSHOLDNING:
I vores moderne liv foregår de fleste bevægelser foran kroppen, og de fleste af os har meget stillesiddende arbejde. Det er ikke udfordrende for vores smidighed. Skuldrene inviteres fremad, rygleddene bliver stive, for- og inderside af hofterne bliver stramme. Brystkassen påvirkes og bliver stiv og påvirker lungernes mulighed for at arbejde optimalt. Nakken bliver spændt, og det at orientere sig i bil eller på cykel kan være svært. Hvert af de stive led påvirker det næste led, og vi har en ond cirkel. I praksis kan det udvikle sig til fx hovedpine, ondt i ryggen eller løbeskader.

PRÆSTATION:
Som det antydes ovenfor, forbedres præstationen i langt de fleste aktiviteter ved god smidighed. Det gælder både på det lavpraktiske plan ved fx at kunne bevare god gangfunktion hos ældre mennesker og hos idrætsudøveren, der skal være god til at kaste. Den gode bevægelighed giver god muskelfunktion og forebygger skader, der forekommer pga. kompensatoriske bevægelser.
Dog anbefales det ikke at strække ud før en styrke- eller idrætspræstation. Det er påvist, at muskelkraften nedsættes kortvarigt efter stræk. Desuden i nogle idrætsgrene, som fx langdistanceløb, er man afhængig af den øgede ’stivhed’ i vævet i lægmuskulaturen. Den stivere elastik giver simpelt hen bedre løbeøkonomi og hermed bedre præstation.

KONKLUSION:
Jeg vil til enhver tid anbefale udspænding. En god smidighed optimerer ganske enkelt kroppens funktion. Det gælder både unge og ældre. Kvinder og mænd. Undtagen hvis du er maratonløber.

Udspænding - Axeltorv FysioterapiHer følger et par gode strække råd:

• Stræk ikke, hvis du er hypermobil,
                         uden hjælp fra en  fysioterapeut
• Stræk ud, når du er varm
• Stræk ikke før aktivitet
• Stræk dagligt stramme led / forkortede muskler
• Det må ikke gøre ondt

Charlotte Bowall Hovgaard
Axeltorv Fysioterapi
Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22