Axeltorv Fysioterapi / Artikler fra Axeltorv Fysioterapi / Yoga - den tidsløse visdom

Yoga - den tidsløse visdom

Axeltorv Fysioterapi, Yoga 

Yoga betyder at samle - at forene.

Yoga samler krop, sind og åndedræt.

Dette ældgamle system har overlevet 2500 år, hvilket ikke er så mærkeligt, da det tager udgangspunkt i menneskets mest fundamentale og eksistentielle udfordringer.

Udfordringer som ikke har ændret sig fra oldtidens Indien til nutidens Danmark. Vi kæmper stadig med angsten for sygdom og død, oplever ensomhed og er usikre på, hvem vi er, og hvad meningen med livet egentlig er.

Man kan vælge at dyrke yoga for at tune sin krop. Forventningen om øget smidighed, stærkere væv, bedre balance og dermed øget velvære vil kunne indfries.

Det er imidlertid ikke det, yoga handler om; men de er herlige sidegevinster.

Vi lever hver især med forventninger til det gode liv, har vore roller på hjemme fronten, i fritids- og arbejdslivet. Vi har hver vores historie og vore facader samt vore billeder af verdenen. Kort sagt vores ”sandhed”. Dertil kommer, at ugebladene og TV er fyldte med teorier om, hvordan vi bør leve, og hvordan vi skal se ud. Historier om overmennesker, der formår det hele på den halve tid. Vi lever stort set på en illusion og er ude af trit med virkeligheden. Når dette går op for os, skaber det stress, utilfredshed og nedsat selvværd.

Her kommer den egentlige tanke bag yoga ind.

Yoga handler om transformation – om at afdække vore menneskelige potentialer, om at pirke til vore forsvarsmekanismer og vor selvforståelse, om at blive mere bevidste, om og skærpe vor evne til at være nærværende og om at acceptere os selv, som dem vi er på godt og ondt.

Vi har derfor brug for denne modpol i vores fortravlede dagligdag.

Et par amerikanske undersøgelser viser nemlig, at yoga sænker stresshormonet kortisol, og at også adrenalinniveauet mindskes - begge tegn på at yoga afhjælper stress.

Ud over at tune vores krop påvirker yoga vores nerve- og organsystemer.

Nyere forskning har vist, at yoga også har en positiv effekt på den inflammation, der kommer efter en brystkræft operation. Efter 3 måneders yoga 2 gange om ugen kunne det konstateres, at inflammationstilstanden var reduceret med 20%. De opsigtsvækkende resultater skulle især skyldes vejrtrækningsøvelserne og meditationsdelen.

Virker det på inflammation i forbindelse med brystoperationer, er det nærliggende at forvente, at det generelt virker på inflammationer. Der er bare ikke lavet nogle undersøgelser heraf.

En anden undersøgelse viste, at 22% af forsøgspersonerne oplevede bedre søvn, og 29% var mindre trætte. Hvilket ifølge Mikael Rasmussen (forfatter til bogen ”Sov godt”) skyldes, at yoga tvinger udøveren til at fokusere på åndedrættet og kroppen i stedet for det mylder af tanker, der kan holde folk vågne.

I Sverige har man indført yogahold for patienter med hjerteproblemer med signifikant effekt.

Så der er således flere gode grunde til at gå til yoga.

 

 

Axeltorv Fysioterapi * Bjergegade 22 C * 3000 Helsingør * Tlf. 49 21 80 22